Verkkokaupan yleiset myynti- ja toimitusehdot

I. Yleistä
(1) H. Marahrens Gmbh Schiffs- Und Sicherheitsbeschilderung Finland Branch, y-tunnus 2261216-3, ylläpitää verkkokauppaa ja toimii tuotteiden myyjänä.
(2) Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin verkkokaupassa tehtäviin tilauksiin. Tilauksen teon yhteydessä Asiakkaan tulee hyväksyä nämä ehdot itseään sitoviksi.
(3) Pidätämme oikeuden muuttaa näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksentekohetkellä voimassa olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan tilaukseen ja sen toimitukseen.
(4) Verkkokaupasta voi ostaa tuotteita ja palveluita vain yritykset ja yhteisöt (jäljempänä Asiakas), joilla on voimassa oleva y-tunnus.
(5) Verkkokaupan käyttö ei edellytä Asiakkaan rekisteröitymistä. Jos Asiakas valitsee maksutavaksi luoton, tulee hänen rekisteröityä. Verkkokaupassa Asiakkaan yhteyshenkilön tulee antaa kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Asiakas vastaa antamiensa henkilö- ja yhteisötietojen oikeellisuudesta. Asiakkaaksi rekisteröityminen on maksutonta.

II. Tarjoukset ja tilaukset
(1) Verkkokaupasta otettujen tarjousten tuotetiedot ja hinnat ovat voimassa sitoumuksetta.
(2) Varaamme oikeuden muuttaa verkkokaupan tuotetietoja, tuotevalikoimaa ja hintoja ilman ennakkovaroitusta.
(3) Verkkokaupassa annetut tiedot tuotteista tulevat meitä sitoviksi Asiakkaan tekemän tilauksen yhteydessä ja hinnat vahvistetaan Asiakkaalle tilausvahvistuksella.
(4) Sopimusosapuolten, meidän ja Asiakkaan, välinen toimitussopimus syntyy Asiakkaan tehdessä tilauksen.
(5) Tilauksen saatuamme toimitamme Asiakkaalle viipymättä toimitussopimusta koskevan tilausvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee tarkastaa tilausvahvistuksen oikeellisuus ja siinä ilmoitetut toimitusaikatiedot.
(6) Jos Asiakkaan tilaaman tuotteen toimitusaika on tavanomaista pidempi tuotteen saatavuutta koskevien rajoitusten vuoksi, sopimusosapuolet voivat yhdessä sopimalla muuttaa tehtyä toimitussopimusta kyseessä olevan tuotteen osalta. Tällaisessa tilanteessa toimitussopimus pysyy muiden tuotteiden osalta ennallaan.
(7) Verkkokaupassa pienin hyväksyttävissä oleva tilauksen arvo on 20 euroa (alv 0 %)

III. Hinnat ja maksuehdot
(1) Verkkokaupassa hinnat on ilmoitettu euroissa.
(2) Verkkokaupassa ilmoitetut tuotekohtaiset hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, pakkausta eikä kuljetusta. Arvolisävero, pakkaus ja kuljetus lisätään koko tilauksen hintaan tilauksen viimeistelyvaiheessa.
(3) Asiakkaan tulee hyväksyä tilauksen kokonaishinta ennen tilauksen lähettämistä meille.
(4) Verkkokaupassa käytettävissä olevat maksutavat ovat Paytrail verkkopankkimaksu, luottokorttimaksu, ennakkomaksu ja meidän myöntämä luotto.
(5) Varaamme oikeuden tarkastaa Asiakkaan luottokelpoisuus ennen luottomaksutavan hyväksymistä. Jos emme myönnä Asiakkaalle luottoa tai perumme aiemman luottopäätöksemme, tulee Asiakkaan maksaa tilauksensa jollakin muulla verkkokaupassa käytettävissä olevilla maksutavoilla. Varaamme oikeuden peruuttaa Asiakkaalle antamamme luottopäätöksen, jos katsomme Asiakkaan maksukäyttäytymisen sitä vaativan, tai jos luoton myöntämissääntömme muuten muuttuvat.
(6) Laskutamme luotolla ostavaa Asiakasta maksuehdolla 21 päivää laskun päiväyksestä. Laskumme lähettämistavat ovat verkkolasku, sähköposti tai kirje.
(7) Varaamme oikeuden laskuttaa luotolla ostavaa Asiakasta toimituseräkohtaisesti.

IV. Toimitus
(1) Tilausvahvistuksessa vahvistettu toimitusaika ei ole meitä sitova, vaan se on ymmärrettävä olevan tilaushetkellä annettu arvio tuotteiden toimitusajasta.
(2) Varaamme oikeuden toimittaa tuotteet useassa toimituserässä.
(3) Toimitamme tuotteet meidän tai yhteistyökumppanimme toimesta määrittelemällämme tavalla ja paikasta.
(4) Toimitamme tuotteet Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen rahdinkuljettajan tavanomaisten käytäntöjen mukaisesti. Tuotteen mahdollisesta tavanomaisista poikkeavista toimitusehdoista ilmoitamme verkkokaupassa tilauksen teon yhteydessä tai viimeistään tilausvahvistuksessa.
(5) Ilmoitamme asiakkaalle toimituserän lähettämisestä lähetyslistalla, joka toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
(6) Jos toimituksemme viivästyy tai estyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, varaamme oikeuden vaatia Asiakkaalta vahingonkorvausta mukaan lukien säilytyskulut ja ylimääräiset toimituskustannukset.
(7) Vaaranvastuu tuotteista siirtyy Asiakkaalle, kun tuotteet on luovutettu Asiakkaalle.

V. Vastuu vahingoittuneista tuotteista
(1) Asiakkaan tulee tarkastaa vastaanottamansa tuotteet viipymättä. Mahdolliset tuotteiden kuljetusvauriot tule merkitä kuljetusliikkeen rahtikirjaan vastaanottokuittauksen yhteydessä.
(2) Asiakkaan tulee reklamoida kuljetusliikettä kuljetusvahingoista.
(3) Asiakkaan tulee reklamoida meitä kirjallisesti tuote-, toimitusmäärä- ja toimitussisältövirheistä. Varaamme oikeuden olla hyväksymättä tuotevirheitä koskevia reklamaatioita, jos Asiakas ei reklamoi niistä viipymättä ja kirjallisesti. Meille tulee varata mahdollisuus tarkastaa reklamoidut tuotteet ja osallistua tuotteiden tarkastustestauksiin.
(4) Asiakkaan on reklamoitava meitä tuotevirheistä viimeistään kaksitoista (12) kuukautta tuotteen vaaranvastuun siirtymisestä Asiakkaalle.
(5) Ilmoittamissamme tuotteiden mitoissa, väreissä ja muissa ominaisuuksissa on vaihteluita, jotka perustuvat tuotteiden teknisiin ja valmistuksellisiin toleransseihin. Kyseisiä vaihteluita koskevia reklamaatioita emme hyväksy, jos tuotetta voidaan käyttää tuotetiedoissa määriteltyyn tarkoitukseensa.
(6) Todetussa tuotevirhetilanteessa meillä on oikeus valita, toimitammeko uudet virheettömät tuotteet virheellisten tilalle vai vähennetäänkö virheelliset tuotteet toimitussopimuksessa sovitusta määrästä. Jos virheelliset tuotteet vähennetään toimitussopimuksessa sovitusta määrästä, hyvitämme kyseistä asiakaslaskua vain virheellisten tuotteiden laskutusarvon mukaisesti.
(7) Jos uusintatoimituksemme tuotteet ovat virheellisiä, Asiakas voi valita, haluaako hän perua tilauksen virheellisten tuotteiden osalta vai hyväksyykö hän virheelliset tuotteet alennetulla hinnalla.
(8) Vastuumme kolmannen osapuolen valmistamien tuotteista on rajoitettu kyseisen osapuolen päätökseen hyväksyä tuotetta koskeva reklamaatio. Vastuumme tuotteiden materiaalivirheistä on rajoitettu sellaisiin virheisiin, jotka meidän olisi tullut valmistuksen yhteydessä tavanomaisella valvonnalla huomata.
(9) Vastuumme Asiakkaan välittömistä vahingoista on rajoitettu Asiakkaan tekemän tilauksen ja tilausvahvistuksella vahvistamamme toimitussopimuksen arvoon. Vastuumme on kaikissa tuotteiden vahinkotapauksissa rajoitettu vain ennakoitaviin ja tavanomaisiin vahinkoihin.
(10) Sopimusosapuolten välisen toimitussopimuksen täyttämisen perusteella emme ole vastuussa Asiakkaan välillisistä tai kolmannen osapuolen vahingoista miltään osin. Tätä vastuunrajoitusta ei sovelleta, jos me olemme tai käyttämämme kolmas osapuoli on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

VI. Vastuun rajoitus
(1) Emme ole vastuussa muista vahingoista kuin kohdassa V. kuvatuissa tuotteiden vahinkotilanteissa, riippumatta esitetyn vaatimuksen luonteesta.
(2) Toimitussopimuksen tekemisestä ja sen täyttämisestä johtuvista vahingoissa vastuumme on kaikissa vahinkotapauksissa ja kaikissa olosuhteissa rajoitettu vain ennakoitaviin ja tavanomaisiin vahinkoihin.

VII. Ylivoimainen este (force majeure)
(1) Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa sopimusosapuoli ei ole velvollinen täyttämään sopimusta ennen kuin este on poistunut. Ylivoimaisen esteen voi aiheuttaa sota, kapina, luonnonmullistus, pandemia, tuonti- tai vientikielto, yleinen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, muu viranomaismääräys, työselkkaus, tulipalo tai näihin verrattavissa oleva seikka. Sopimusosapuolen, joka vetoaa ylivoimaiseen esteeseen, tulee ilmoittaa siitä toiselle osapuolelle viipymättä kirjallisesti sekä arvioitava sen kesto ja vaikutukset.

VIII. Tuotteiden palautus- ja vaihto-oikeus
(1) Annamme Asiakkaalle oikeuden palauttaa tai vaihtaa toimitettuja standardituotteita. Palautus- ja vaihto-oikeus koskee vain käyttämättömiä ja avaamattomina alkuperäisessä myyntipakkauksessa olevia standardituotteita.
(2) Palautus- ja vaihto-oikeus on voimassa 14 päivää tuotteiden toimituksesta.
(3) Tuotteiden palautuksen ja vaihdon yhteydessä veloitamme käsittelypalkkiota 10 % kyseessä olevien tuotteiden arvonlisäverottomasta myyntihinnasta sekä tuotteiden toimitus- ja pakkauskulut.
(4) Tuotteiden palautuksen ja vaihdon yhteydessä Asiakas toimittaa kustannuksellaan tuotteet osoitteeseemme: H. Marahrens GmbH Schiffs- Und Sicherheitsbeschilderung Finland Branch, Postikatu 2, 20250 Turku
(5) Emme anna palautus- ja vaihto-oikeutta asiakaskohtaisille erikoistuotteille, kuten asiakaskohtaisesti räätälöidyille tai asiakkaan määrittelemällä tekstillä merkityille tuotteille, emmekä yksittäistuotteille.

IX. Immateriaalioikeudet
(1) Omistamme tuotteidemme immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeuksien suojaamien tuotetietojen luvaton käyttö, kopiointi tai luovuttaminen ilman kirjallista lupaamme on kiellettyä.

X. Omistusoikeuden pidätys
(1) Pidätämme tuotteiden omistusoikeuden itsellämme, kunnes Asiakas on maksanut tilaussopimuksen mukaisen kauppahinnan kokonaisuudessaan.

XI. Erimielisyyksien ratkaiseminen
(1) Tähän Sopimukseen, välityslauseke mukaan lukien, ja kaikkiin riitoihin, väitteisiin ja ristiriitoihin, jotka johtuvat tästä Sopimuksesta tai jotka liittyvät tähän Sopimukseen kuin myös Sopimuksen rikkomiseen, sen irtisanomiseen tai purkamiseen tai niiden pätevyyttä koskeviin seikkoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset ja periaatteet.
(2) Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin yhden välimiehen välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiehen valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikkana on toimipaikkamme paikkakunta ja kielenä on suomi.
(3) Meillä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppasopimukseen perustuvaa erääntynyttä saatavaamme toimipaikkamme sijainnin mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.